Contact Us
Address: 103 Reade St, New York NY 10013
Follow Us

Kalite Politikası

- 1974 den Bu Yana -

GIDA GÜVENLİK VE KALİTE POLİTİKASI

“Çiftlikten çatala” prensibiyle hareket etmekte olan Kulaca Kooperatifi 1974 yılından beri Kulaca Köyü ve çevresinde yetiştirilen ve mevsiminde özenle toplanan domates ve biberlerin fabrikada bir araya getirilmesi ile, yüksek kaliteli, lezzetli, sağlıklı ,güvenilir geleneksel damak tadına uygun ve katkı maddesi kullanmadan , kalite prensiplerinden ödün vermeden ISO EN 22000:2018 Gıda Güvenliği  Yönetim Sistemi prensiplerine uygun özenli üretim sürecinden geçirilerek  ürettiğimiz domates ve biber salçasını müşterilerimizin tüketimine sunarken uymayı taahhüt ettiğimiz politikamız;

 • Kulaca Kooperatifinde, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin hedeflerine ulaşmasını etkileyen iç hususları (gıda güvenliği, kuruluşun bilgi birikimi ve kültürü, kapasite ve teknolojik alt yapısı ve benzeri) ve dış hususları (yasal şartlar, kültürel-sosyal ve ekonomik çevre, rekabet, ürün verimi, gıda savunması ve benzeri) değerlendirir ve sistemlerinin sürekli iyileşmesi yönünde düzenlemeyi,
 • Dünyadaki tanımlı Gıda Güvenliği risklerini (Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik, Alerjen, GDO, Radyoaktivite ve Otantisite vb.) takip etmek ve risk değerlendirmelerine göre gerekli önlemleri alarak ürün üretmeyi,
 • Hammadde ve malzeme kabulünden son ürünün müşteriye arzına kadar olan tüm süreçlerde ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara, Gıda Güvenliği Standartlarına, ve sağlık kurallarına ve otantisiteye uygun ürün üretmeyi,
 • Kulaca Kooperatifi olarak, iyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamayı,
 • ISO EN 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin gerekliliklerine uygun ürün üretip, sürekli iyileştirmeyi
 • Çalışan sağlığı ve iş güvenliği tehlikeleri ile ilgili yükümlü olduğumuz yasal mevzuata ve diğer şartlara üst düzeyde uyarak; emniyetli bir iş ortamı sağlamayı, sürekli iyileştirme ile riskleri azaltarak çalışanlarımızın sağlığını korumayı, gelişimci bir anlayış ile tüm çalışanlar ve ziyaretçiler için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı sağlamayı,
 • Tedarikçilerimizi, sistemin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görmeyi tüm tedarikçileri düzenli olarak izlemeyi,
 • Her kademede personelimizin eğitim ve bilinç düzeyini arttırmak, bilgi ve becerini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmayı,
 • Tercih edilen marka olmak için müşteri beklentilerini eksiksiz olarak karşılamayı, tüm müşterilerimizle etkin bir iletişim kurmayı bu doğrultuda hedefler oluşturarak gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Rainforest Alliance programı ile topraklarımız korumayı ve biyoçeşitliliğin geliştirmeyi, çiftçilerimizin, işçilerimizin çalışma şartlarını sürekli iyileştirmeyi, sürdürülebilir arazi kullanımının ve bu sorumluluk anlayışıyla üretim yapmayı ön planda tutarak bir gelecek inşa etmeyi,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı

İçerir.

Topraklarımızın korunduğu, İnsanlarımızın ve doğanın uyum içinde yaşadığı, tüm müşterilerimize doğal  bildikleri damak tadında ürünler sunmayı  hedefliyor ve gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

 

                                                                                                                                 Ahmet UĞUR

                                                                                                                         Kulaca Kooperatif Başkanı